Image

rowafil rotonicImage
Image

rowafil rotonic


De Rotonic is de allernieuwste ontwikkeling betreffende een volledig biologisch recyclingsysteem voor met name wasstraten, voor 100% hergebruik.

De Rotonic is de aller nieuwste ontwikkeling betreffende een volledig biologisch recyclingsysteem voor met name wasstraten, voor 100% hergebruik.

1. Het water wordt gereinigd in 3 stappen:
2. Zwevende deeltjesversnijding door grinderpompen.
3. Biologische afbraak van alle organische stoffen (onder andere shampoo, wax, olie, vet) door de rotatie bioreactor.

Afscheiding van zwevende deeltjes, waaronder biomassa, door lamellen separatoren.
Al het waswater wat in de putten wordt opgevangen wordt volledig hergebruikt, hiervan gaat niets naar het riool. Eerst loopt het afvalwater door de standaard slibvangput waarna het overloopt in een pompput, eventueel een olie- en vetafscheider daartussen. In de pompput wordt het water reeds zwaar belucht en via een of meer versnijdende dompelpompen opgepompt naar de Rotonic bioreactor. Alle deeltjes groter dan 0,005 mm worden terug gestort in de slibvangput voor bezinking, het deeltjes vrije water gaat door naar de bioreactor voor afbraak van de chemie en de oliën.

De bacteriën in de bioreactor produceren als 'afval' CO2, H2O en een beetje bioslib. Dit bezinkt in de reactor en zal door de rotatie van de reactor niet bezinken maar doorstromen naar de lamellen separator. In de separator zinkt het slib af en wordt elke nacht batch gewijs afgevoerd naar de wasgoot of slibvangput, optioneel kan het verder ontwaterd worden voor definitieve afvoer. Het water komende uit de lamellen sparator stroomt over in een watertank en is direct klaar om naar de carwash verpompt te worden.

100% wordt hergebruikt, enkel verdampingswater en spatwater moet uiteraard aangevuld worden, dit is gemiddeld zo'n 10% (ofwel ongeveer 20 ltr per wassing). Wij adviseren dan altijd om die 20 ltr als laatste spoelgang in de wasstraat te gebruiken.
Verkrijgbaar in de capaciteiten 15.000 en 30.000 liter per uur.

Klik op onderstaande foto om de Rowafil Rotonic 300 Flowchart (PDF) te downloaden: